Akkuş sordu: “AKP ülkeyi fetvalarla mı yönetecek?”

Cumhuriyet Halk Partisi Bursa İl Başkanı Hüseyin Akkuş, Resmi Gazetede yayınlanan faizsiz finans kuruluşları etik belgesinde, denetçilere “fetvalara uyma zorunluluğu” konmasına tepki gösterdi.

Akkuş, “Faizsiz bankacılıkta dini hükümlere uygunluğun aranması makul bir durum. Ne var ki, tamamen rakamlara dayalı faizsiz bankacılık sektörüne ilişkin denetçi etik belgesini hadis, ayet ve fıkıh ilkeleriyle doldurmak, verilecek fetvalara uygunluk zorunluluğu getirmek hükümetin anlayışını ortaya koyuyor” dedi.Resmi Gazete’nin 14 Aralık 2019 tarih ve 30978 sayılı nüshasında yayınlanan, faizsiz finans kuruluşlarının bağımsız denetçiliğini yürüten denetçilerle ilgili etik kuralların dini hükümlere dayandırılması şeriat özlemciliğinin son örneği oldu.Cuma hutbesi tadında kaleme alınan “Etik Kurallar” düzenlemesinde, muhasebenin İslam dinini farz-ı kifaye olarak gerekli kıldığı mesleklerden biri olduğu vurgulanıyor ve “Etik kuralların ahlaki açıdan ikna gücüne sahip olabilmesi için bu kuralların temel ve ilkelerinin dayanabileceği sağlam ve meşru bir kaynağı olmalıdır” görüşüne yer veriliyor.Faizsiz bankacılık sektöründe görev yapacak denetçilerin uyması gereken etik ilkelerin dini dayanaklarına da yer verilen Etik İlkeler’de, “Denetçinin tutum ve davranışları fıkhi ilke ve kurallardan kaynaklanan inanç değerleriyle tutarlı olmalıdır. Denetçi fıkhi ilke ve kurallar konusunda bilgi sahibi olmakla birlikte danışma komitesi üyeleri ile aynı düzeyde bilgi sahibi olamayacağından, denetçiden bu ilke ve kuralları yorumlaması beklenemez. Danışma Komitesi tarafından yayımlanan fetva, karar ve yönergeler, denetçinin fıkhi ilke ve kurallara uygunluk sağlayıp sağlamadığı konusunda yaptığı değerlendirmeye dayanak teşkil eder” ifadeleri bulunuyor. Ayet ve hadislerden çok sayıda alıntının yer aldığı etik belgesinde, ihlaslı ve takva sahibi olması beklenen denetçilerin, iş ve işlemlerinde Allah-u Teala korkusuyla davranması, yarın Allah’a hesap vereceğini asla unutmaması gerektiği vurgulanıyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.