Bursa Tabip Odası’ndan kamuoyuna duyuru

 

COVID-19 pandemisiyle şu günlerde Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı son tebliğle bir kere daha sarsıldık. Başta hekimlerimiz olmak üzere tüm sağlık emekçileri salgının başladığı ilk günden beri kelimenin tam anlamıyla “canlarını dişlerine takarak” mücadelenin en ön saflarında yer almaktadır. Daha önceki basın açıklamaları ve bildirilerimizde vurguladığımız gibi fizik ve ruh sağlığımız giderek yıpranıp tükenme noktasına sürüklenmektedir. Yerelde Sağlık müdürlüğü, İl Pandemi kurulu ve İl Hıfzısıhha Kurulu’na yaptığımız paydaşlık başvurularına tıkanan resmi kulaklara, TTB’nin aynı yöndeki çağrılarını duymazdan gelen Sağlık Bakanlığı da eşlik etmektedir.
Yurttaşlarımıza ve siz değerli basın mensuplarına sesleniyoruz:
– Sağlık çalışanlarına verileceği söylenen ek ödemeler zaman geçirmeksizin ve ayrım yapılmaksızın tüm sağlık çalışanlarına dağıtılmalıdır.
– Aile hekimlerinin hastalanmaları halinde kesilmiş olan maaş ödemeleri geriye dönük olarak hesaplanıp derhal iade edilmelidir.
– Sağlık çalışanları, bu ülkenin tüm yurttaşları gibi onurlu insanlardır. Zor zamanda maaş ödemesi, nöbet ücreti gibi konuları asla düşünmeden görevlerinin başına geçmekte bir an bile tereddüt etmeyen sağlık çalışanları, emeklerinin karşılığını istemeyi de bir yurttaşlık görevi ve sorumluluğu olarak kabul eder ve haklarını almak için sonuna kadar direnmeyi de bilirler.
– Bilinmesini isteriz ki; bıçak kemiğe dayanmış, yolun sonuna gelinmiştir. Bursa’daki covid-19 vakaları, Sağlık Bakanı’nın da açıklamak zorunda kaldığı gibi patlama yapmıştır. Zaten zor şartlarda götürülmeye çalışılan sistem pek yakında çökme noktasına ulaşacaktır. Bu noktada, Bursa Tabip Odası’nın sürece resmi makamlarca dahil edilmemesini halk sağlığını tehdit eden bir durum olarak değerlendirdiğimizi yeniden vurgulamak istiyoruz.
– Pandeminin hala meslek hastalığı olarak değerlendirilmemesini anlamlandırmakta güçlük çekiyoruz. Hayatını hastalarına şifa vermek uğruna kaybeden sağlık çalışanlarına özlük haklarının “meslek hastalığı” tanısı koyarak teslim edilmesi hepimizin ortak talebidir. Sağlık Bakanı’nı bu konuda gerekli yasanın çıkarılması için göreve davet ediyoruz.
– Sağlıkta şiddeti bitirmeye yönelik olarak çıkarılan son yasanın “pansuman” kabilinden önlemler içerdiğinin anlaşılmasından sonra, şiddet hız kesmeden artmaya devam etmiştir. Bu konuda da yeni ve radikal değişiklikler içeren bir “Sağlıkta Şiddetin Engellenmesi” yasasının vakit geçirilmeden çıkarılmasını yeniden talep ediyoruz.
– Son tebligat ile getirilen izin, istifa ve emeklilik yasaklaması anayasa ve yasalarımıza aykırı, mobbing olarak değerlendirilebilecek ve çalışanın özlük haklarını ihlal anlamına gelebilecek bir açıklamadır. Eğer, alınan bu karar büyük bir salgın patlamasının itirafı ve çaresizliği anlamına geliyorsa, Sağlık Bakanı bunu da kamuoyu önünde dürüstçe ilan etmelidir. Tamamen ve keyfi ve süre belirtmeksizin yapılan bu kısıtlamayı kabul etmeyeceğimizi belirtmek istiyoruz.
Bursa Tabip Odası, geçmişte olduğu gibi bugün ve yarın da başta hekimler olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının yanında olmaya devam edecektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.