BURSASPOR’DA İMDADA YİNE İŞ DÜNYASI YETİŞTİ

Şampiyon olup , bir alt lige düşen tek takım ünvanı  alan Bursaspor ekonomik olarak zor günler geçiriyor. Yeni gelen Mestan yönetimi de kaynak sıkıntısı içerisine düşünce ilk çalınan kapı iş dünyası oldu.

Btso Başkanı İbrahim Burkay, Eski Bakan Hakan Çavuşoğlu, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve Bursaspor Başkanı Mesut Mestan’ın katıldığı basın toplantısı ile “ Yeniden Büyük Bursaspor “ için destek ve önerilerini açıkladı.

Rahatsız olduğum için katılamadığım toplantıda Sayın Burkay, 06 Ocak 2020 Pazartesi günü banka hesap numaralarının açıklanacağını söylemiş ve iş dünyasının 10 Milyon TL, Büyükşehir ve ilçe Belediyelerinin 8 Milyon Tl, Besob ve Akademik Odaların ve taraftarın katkısı ile 21,6 Milyon TL forma katkısı sağlamayı planladıklarını açıklamış.

Öncelikle Btso Başkanı sayın İbrahim Burkay’ın şahsında kent yöneticilerini kutlamak istiyorum. Bu kampanyayı TV kanallarında Show programı yapanlara malzeme yapıp , Bursaspor’u dilenci konumuna düşürmedikleri için.

Burkay , toplantı da şirketleşme konusunu da gündeme getirip bir an önce yapılmasını söylemiş. Ayrıca kulübün mali tablolarının da şeffaf olmasını.

Şimdi toplantı notlarını burada bırakalım, bu açıklama zaten https://byypapyon.com/btso-bursaspor/

Adresinde sitemizde var.

1990 lı yıllarda Mustafakemalpaşaspor 3. Ligde iken, has bel kader bizde yöneticilik yaptık. Zaten bir süre  sonra yöneticilik yapacak kimse kalmayınca da, kulüp kapanma noktasına geldi. O dönem yapılan bir kongre de bir öneri getirmiştim. O dönem kulüplerin şirketleşmesi bu kadar gündemde değildi. Demiştim ki, “iki ayrı üyelik olsun. Birisi konre üyeliği, diğeri kulüp üyeliği. Kongre üyeliğinin giriş ve yıllık aidat rakamları yüksek olsun ki kaynak sıkıntısı asgariye insin”. Tabi bu kabul görmedi. Çünkü cüzi rakamlı taraftar aidatlarını ödeyip, başkan olup Show yapmak egosu olan insanların işine gelmedi.

Hayatında hiçbir maça bilet alıp girmemiş, kulüp üyesi olup , bir kuruş para ödememiş üyelerin oyları ile seçilmek birilerinin işlerine geliyor. Ne zamana kadar? O oy uğruna bilet verdikleri, aidat ödedikleri tribünde küfretmeye başlayıncaya kadar.

Bu arada bir taraftar var ki, gerçekten burada övgüyü hak ediyor. Ayhan Doğan kardeşimiz, Tunceli’li olmasına rağmen çok sıkı bir Bursaspor’lu.  Sevgili Ayhan, sosyal medya hesabında Bursaspor’un her maçı için sonucu bilenlere 2 Adet forma hediye ediyor. Bu vesile ile de alkışı ve övgüyü hak ediyor.

Bakın size bir İstanbul takımının tüzüğündeki üyelik maddelerini yazayım,

İKİNCİ KISIM
ÜYELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
ÜYELİK TÜRLERİ – KOŞULLARI – KABUL İŞLEMİ

ÜYELİK TÜRLERİ
MADDE 6: Kulübün iki tür üyesi vardır:
6.1) Üye
6.2) Onursal üye

ÜYE OLMA KOŞULLARI
MADDE 7: Kulübe üye olabilmek için adayın Türk Medeni Kanunu ve Dernekler Kanunu’na göre üye olma hakkına sahip bulunması; yurt içinde rakip sayılabilecek bir başka spor kulübünde üye, lisanslı sporcu ya da görevli olmaması; Sicil Kurulu tarafından üyeliğe alınmasının önerilmesi; Yönetim Kurulunca kabul kararının alınması zorunludur.
Ayrıca, üye olmak için başvuruda bulunan kişilerin aşağıda belirtilen gruplardan birine dahil olmaları da zorunludur.
A Grubu – Galatasaray Lisesi’nde en az iki yıl okumuş olanlar.
B Grubu- Kulüp Başkanının önerisi ile takvim yılı başına en fazla 15 (on beş) kişi, başka bir kayıt aranmaksızın üye olabilir.
C Grubu- En az 5 (beş) yıl süre ile amatör veya profesyonel olarak Kulüp adına yarışmalara katılmış, spor yaşamını Kulüpte tamamlamış, bu hususu Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü veya ilgili federasyondan alınan yazılı belge ile kanıtlamış ve spor yaşamını tamamladıktan sonra 5 (beş) yıl içinde üyeliğe başvuran sporcular. (Kulüp menfaatleri doğrultusunda transferi gerçekleşen sporcular Yönetim Kurulu kararı ile spor yaşamını Kulüpte tamamlamış olma koşulundan muaf tutulabilirler)
D Grubu- En az 5 (beş) yıllık üyelerin çocukları ve eşleri.
E Grubu- Yukarıdaki grupların dışında kalanlar.

ALINACAK ÜYE SAYISI
MADDE 8: A ve C gruplarında yukarıda tanımlanan üye adayları için hiçbir sayısal sınırlama uygulanmaz.
A ve C grupları dışında diğer gruplarda tanımlanan adaylardan üyeliğe alınacakların toplam sayısı her yıl Ocak ayında Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
Alınacak toplam üye sayısı bir önceki yıl sonu (31 Aralık) itibarı ile Kulübün kaydı açık üye sayısının %3 (yüzde üç)’ünden fazla olamaz.
Yönetim Kurulu tarafından belirlenen alınacak toplam üye sayısından fazla üye kabul edilmesi durumunda, işlem sırasına göre sınırı aşan üyelik geçersiz olur ve düşer.
Ancak her durumda, bir yılda kabul edilecek toplam üye sayısı 400 (dört yüz)’ü aşamaz.

ÜYELİK İÇİN BAŞVURU SÜRECİ
MADDE 9:
Kulübe üye olmak isteyenler 1 Haziran – 31 Ağustos (otuz bir Ağustos dahil) tarihleri arasında, ön başvuruda bulunabilirler. Bu dönemi takip eden ilk iş günü başvurular kayda alınır, üyelik başvurularının değerlendirilmesi 30 gün içinde tamamlanır.
Bu tarihlerin dışında yapılan başvurular kabul edilmez.
Üye kayıt işlemi yılda bir kere yapılır.

BAŞVURU İŞLEMİ
MADDE 10: Üye olmak için başvuruda bulunan kişiler;
10.1) Aday üyenin üye olabilmek için gerekli niteliklere sahip olup olmadığını belirlemek üzere hazırlanmış basılı başvuru beyannamesini doldurmak; özgeçmişini, nüfus suretini, yetkili merciden alacağı adli sicil ve arşiv kaydını gösterir belgeyi bu beyannameye eklemek,
10.2) Beyannameye yazdığı bilgilerin doğruluğunu imza altına almak,
10.3) Kaydı açık en az 5 (beş) yıllık iki üye tarafından önerilmiş olmak,

10.4) Yeteri kadar fotoğraf vermek,
10.5) Mevzuat hükümleri uyarınca gereken durumlarda izin belgesi vermek ve başvuru beyannamesini Kulüpte kayıttan geçirtmek,
10.6) Yüz kızartıcı bir suçtan hüküm giymemiş olmak zorundadır.

Kaydı açık en az 5 (beş) yıllık her üye, bir takvim yılı içinde en çok 5 (beş) kişiyi üyelik için önerebilir.

ÜYELİĞE KABUL İŞLEMİ
MADDE 11:
11.1) Yönetim Kurulunca başvuruda bulunan kişilerin fotoğrafları yapıştırılmış basılı başvuru beyannamesi başvuru süresinin sonunu takip eden ilk iş günü Kulüp merkezinde belirli bir yerde ve sosyal tesislerde 7 (yedi) gün süre ile asılı bırakılır.
11.2) Üyeler askı süresi içinde adaylar hakkında itirazları varsa bunları yazılı olarak Yönetim Kuruluna bildirirler.
11.3) Üyelik başvuruları askı süresinin bitimini izleyen ilk işgünü Yönetim Kurulunca, varsa itirazlar ile birlikte, eksiksiz olarak Sicil Kuruluna verilir.
11.4) Sicil Kurulu üyelerini görevlendirmek suretiyle her adayın üyelik başvurusu hakkında, 10. maddedeki hususları göz önünde tutarak, gerekli inceleme ve değerlendirmeleri yapar.
Görevlendirilen Sicil Kurulu üyeleri, bu değerlendirmeler sonunda Kulüp Tüzük’üne uygun olarak belirlenen üye adayları ile gerektiğinde ayrı ayrı ve birebir görüşür ve bu görüşmeler kayıt altına alınır.
11.5) Sicil Kurulu başvurular içinde önerdiklerini ve önermediklerini gerekçeleri ile birlikte Yönetim Kuruluna en geç Eylül ayının son iş gününe kadar sunar.
11.6) Yönetim Kurulu üye adaylarından onayladıklarını sunum tarihini takip eden 10 (on) gün içerisinde Sicil Kuruluna bildirir.
Sicil Kurulu derhal, Yönetim Kurulu kararı ile adaylıkları kesinleşenlere işlemlerini gerçekleştirmek için gönderme tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içinde giriş ve yıllık ödentilerini yatırmaları hususunu iadeli taahhütlü mektup ile bildirir.
Bu ödentilerin süresi içinde ve tam olarak ödenmesini takiben, yıl sonuna kadar alınacak Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten doğan hak ve yükümlülükler kazanılmış olup üyelik Sicil Kurulu tarafından Sicil Defterine işlenir.
Sicil Defterine işlenen üyeler, ilk yapılacak Genel Kurulun denetimine sunulur.
Üyelik başvuruları yapıldığı yıl için geçerlidir.

Yorumsuz paylaştım bunu. Bu kulüpte  A grubu, C grubu , D grubu üyelik vardı.  A grubu 1.500, C Grubu 2.500, D Grubu da 5.000 TL giriş aidatı ödüyordu. 2019 başı itibari ile E grubu üyelik getirdiler ve bu grubun üyelik girişi de tam 20.000 TL olarak belirlendi. Bir not daha, seçme hakkı için 5 yıl, seçilme hakkı içinde 10 yıl bekliyorsunuz bu kulüpte.

İşte bu takımlar böyle büyük oluyor. Kristof Kolomb olup ABD’yi tekrar keşfetmeye gerek yok. Bakın o masada oturan isimlerin, özellikle de Bursaspor’da bugüne kadar başkanlık , yöneticilik yapmış isimlerin hiç birinde 33 Yıl Uefa da görev yapıp, süresi dolduğu için ayrılan ve Uefa’nın anahtarına sahip Şenez Erzik beyin cep numarası yoktur.

Mesele sadece PARA değil, mesele YÖNETMEK ve LOBİ Oluşturmaktır.

Ayrıca Bursaspor bir spor kulübüdür. Bin bir zorlukla aidat ödeyen üyelerin aidatından bir kısmı böyle kullanmak ta çok etik değildir. Çünkü o üyelerin hepsi Bursaspor taraftarı olmak zorunda değildir. Bu Bursa’da yaşıyorsan herkes X partili olmalı demekten farklı bir şey değildir.

Umarım bu son kanpanya olur, ve Bursaspor sayın Burkay’ında önerdiği gibi şirketleşmeyi ve şeffaflaşmayı bir an önce becerir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.