ÇALIŞMA GRUBU’NDAN İMO SEÇİMLERİ ÖNCESİ GÖVDE GÖSTERİSİ

İnşaat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Çalışma Grubu, İnşaat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi’nin 22-23 Şubat 2020 tarihlerinde yapılacak Genel Kurulu ve Seçimleri öncesinde başkan adayını, düzenlediği geniş katılımlı toplantıda açıkladı.

Altın Ceylan’da gerçekleşen toplantıya; AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç ve İMSİAD Başkanı Mustafa Andıç başta olmak üzere, Çalışma Grubu’nun eski ve yeni üyeleri, İMO Bursa Şubesi’nin geçmiş dönem başkanları ve yöneticileri, inşaat mühendisi meclis üyeleri, yeni mezun olup mesleğe adım atmış gençler ve tecrübeli inşaat mühendisleri ile İMO Bursa’nın hinterlandında yer alan il ve ilçelerden de birçok temsilci katıldı.

Toplantıda adaylığını açıklayan İMO Bursa Şubesi Çalışma Grubu Başkan Adayı Mehmet Albayrak, “Bu büyük aile, gerek üyelerimizin meslek hayatlarında karşılaştığı her türlü problemin çözümünde, gerekse güzel ve kadim şehrimiz Bursa’mız ile görev alanımızdaki diğer illeri ilgilendiren konularda her dönem önemli çalışmalara imza atmış; hem meslek örgütümüzün belli bir saygınlığa ulaşmasında, hem de şehirlerimizin sorunlarına çözümler üretme noktasında en önemli aktörlerden birisi olmuştur” dedi.

Çalışma Grubu’nu, İMO Bursa Şubesi’nin hafızası olarak adlandıran Albayrak’ın konuşmasının tam metni şöyle;

“İnşaat mühendisleri odası bursa şubesi; temsilcilikten şubeye dönüştüğü 1988 yılından beri hinterlandında sonradan şubemize dâhil olan Kütahya, Yalova, Bilecik illeri ve altı ilçe temsilciliği ile bugün 4 bin 900 üyesi ile büyük bir meslek örgütü; büyük bir aile haline gelmiştir. Bu büyük aile, gerek üyelerimizin meslek hayatlarında karşılaştığı her türlü problemin çözümünde, gerekse güzel ve kadim şehrimiz Bursa’mız ile görev alanımızdaki diğer illeri ilgilendiren konularda her dönem önemli çalışmalara imza atmış;

Hem meslek örgütümüzün belli bir saygınlığa ulaşmasında, hem de şehirlerimizin sorunlarına çözümler üretme noktasında en önemli aktörlerden birisi olmuştur. Şubemiz sadece kentimizde değil ülke çapında da dikkatle izlenen bir kurum haline gelmiştir. İşte şubemizin bu kazanımlarının mutfağında son çeyrek asırdır yönetimlerde görev alan çalışma grubunun etkisi çok fazladır. Bir başka deyişle çalışma grubu İMO bursa şubesinin hafızasıdır.

Ben de mensubu bulunmaktan onur duyduğum bu aile adına son dört yıldır şube başkanlığı görevini yürütmekteyim. Bu görev doğrultusunda meslektaşlarımızın sorunlarına çözüm üretmenin yanında kentimizin yönetiminde de söz sahibi olmalarına olanak sağlamaya çalıştık.

Son zamanlarda inşaat sektörü zor günler yaşamaktadır. Dolayısıyla sektörün önemli bir parçası olan inşaat mühendisleri de bu krizden ciddi bir şekilde etkilenmektedir. Özellikle; diplomasını almış ancak mesleğini icra etmeye henüz başlayamamış aramıza yeni katılan genç meslektaşlarımız bu durumu çok daha fazla hissediyor. Bir meslek odası olarak inşaat sektörünün önündeki ekonomik engelleri kaldırarak istihdam yaratmak bizim için gerçekçi bir hedef olmayabilir. Ancak bu bağlamda Odamız’da gençlerimizin gelişimleri hususunda birçok kurs ve seminer etkinlikleri yaptık. Bunun yanı sıra hiçbir kursta öğrenemeyecekleri konularla ilgili tecrübeli meslektaşlarımızın kıymetli destekleriyle tecrübe paylaşım günleri düzenleyip meslektaşlarımızın arasındaki bağları güçlendirmeye çalıştık. Çalışma grubu olarak geçmişte yaptıklarımız irdelendiğinde gelecekte neler yapabileceğimiz daha iyi anlaşılabilir.

Zemin ve temel etüdü kavramı ülke çapında bilinmez bir konu iken 1990’lı yıllarda şubemiz aracılığıyla kentimizde yapılmaya başlanmıştır. Pek çok ilçemizde statik projelerde deprem hesabı dahi yapılmıyor iken; hatta betonarme proje dahi yokken şubemiz hinterlandında bu alanda mesleki denetimlerle gerekli standartlara ulaşılması sağlanmıştır. Ülkemiz çapında çok az sayıda bulunan yapı malzemeleri test laboratuvarından birini şube olarak kentimizde kurarak bu alandaki eksiklik giderilmiştir. Ta ki yetkili laboratuvar sistemi oluşturuluncaya kadar.

İlk Kentsel Dönüşüm Kanunu’nun 2013 yılında yürürlüğe konulduğunu düşünürsek İMO bursa şubesi olarak 2005 yılında deprem envanter çalışmaları ile yapı stokunun ön inceleme çalışmalarının öncüsü olduk. İşte bunlar çeyrek asırlık İMO hafızasının bir bölümüdür. Çalışma grubunun gücü ve birlikteliğinin sağladığı önemli adımlardır.

Meslek alanımız zemin ve temel etütlerinden şantiye şefliklerine kadar son yıllarda farklı meslek mensuplarının baskısı altında. Buna karşılık 1938 yılından kalma meslek yasamız bunu önlemeye yetmiyor. Mutlak surette yenilenmesi gerekiyor. Ayrıca zamanın şartlarına göre iyi bir yasa olsa da 1954 yılında yürürlüğe giren 6235 sayılı TMMOB yasasının da revizyona ihtiyacı var. 81 ilimizde 26 şube ile hizmet vermeye çalışıyoruz ve yeterli olamamaktayız.

Bursa Şubesi’nin üye sayısının 4 bin 900’e ulaştığı dikkate alındığında, artık meslek örgütümüzün merkezden değil yerelden yönetilme zamanının geldiği sonucu ortaya çıkar. Daha dinamik bir yönetim sistemine adım atmanın yolu da “il odaları” sistemine geçmektir.

Şubelerimizde iki yılda bir sadece şube yönetim kurullarının seçimleri yapılıyor. Denetleme kurulumuz, disiplin kurulumuz yok. En üzücü olan kısmı 250 km uzaktaki Kütahyalı meslektaşlarımızı Bursa’ya gelerek oy kullanmak durumunda bırakıyoruz. Ülke genelinde 400 km mesafede temsilcilikler var. İki yılda bir defa da olsa sadece oy kullanma hakları olan bu meslektaşlarımızın demokratik haklarının bu haliyle engellendiğini düşünüyoruz.

2020 yılında 4 il merkezinde temsilciliğimiz dahi yok. Meslek örgütümüzdeki bu açmazları çözmenin yolu il odacılığı sisteminin hayata geçirilmesidir. Sayısal olarak 140 bine ulaşan inşaat mühendisliği örgütünün başka çıkış yolu yoktur.

Çalışma Grubu ortaya koyduğu misyon ve vizyonla da hiç şüphesiz ülkemizde diğer şubelerimiz nezdinde; hatta farklı meslek grupları tarafından da model olarak örnek alınan güçlü bir gruptur. Bildiğiniz üzere oda seçimleri iki yılda bir tekrarlanır. Bu çerçevede dört yıldan beri büyük bir gururla yürütmekte olduğum inşaat mühendisleri odası bursa şubesi başkanlığına içinden yetiştiğim çalışma grubum adına önümüzdeki dönem için de adayım.

Hedefimiz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da meslektaşlarımızın yanında, meslektaşlarımızla yan yana, şehrimize ve vatanımıza hizmet etmektir.

Hedefimiz yeni mezun olarak aramıza katılan meslektaşlarımızı iş hayatına ve geleceğe hazırlamak; meslek etiği kavramını tam manası ile özümsemelerini sağlamak, her şeyden önce ülkesi ve milleti için iyi birer birey sonra mesleğine saygılı inşaat mühendisi olmalarına katkı sağlamak olacaktır.

Bu hedefte yanımızda olan ve desteklerini hiç eksik etmeyen çalışma grubunun önceki dönem başkanları ve yöneticilerine, Kamu kurumlarındaki iş yeri temsilcilerimize, Sesimizi duyurmamıza her zaman destek olan siz saygıdeğer basın mensuplarımıza şahsım ve çalışma grubum adına çok teşekkür ediyor saygılar sunuyorum.”

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.