MMO 65. Yılında, Demokratik Özgür Türkiye Mücadelesine Devam Ediyor

MMO Bursa Şubesi, Oda’nın 65. Kuruluş Yıldönümü Etkinliğini Düzenledi

Geleneksel Gecede, Meslekte 50, 40 ve 25 Yılı Geride Bırakanlar Onur Plaketi İle Ödüllendirildi

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesi, Oda’nın 65. Kuruluş Yıldönümü etkinliğini Podyum Davet’te düzenledi. Yoğun bir katılımla gerçekleşen geleneksel gecede meslekte 50, 40 ve 25 yılını dolduran MMO Bursa Şube Üyeleri onur plaketi ile ödüllendirildi.

Düşünceli: Bugün MMO, Ülkemizin Sanayileşmesinde 65 Yaşında Dev Bir Çınar, Demokrasi Mücadelesinde 65 Yaşında Bir Gençtir

“Makina Mühendisleri Odası Kuruluş Yıldönümü Etkinliğimize hoş geldiniz” diyerek konuşmasına başlayan MMO Bursa Şube Yönetim Kurulu Başkanı Fikri Düşünceli, Bugün TMMOB’nin en büyük Odası haline gelen MMO, ülke, toplum, meslek ve meslektaş çıkarlarından yana bir meslek kuruluşu olarak, yurtsever bir çerçevede, çözümler öneren bir yaklaşımla, bütün birikimlerini, ülkemizin sanayileşmesi ve demokratikleşmesinden yana bir çalışma anlayışı içerisinde seferber etmektedir” ifadelerini kullandı.

FİKRİ DÜŞÜNCELİ – TMMOB MMO BURSA ŞUBE BAŞKANI

Bugün MMO, ülkemizin sanayileşmesinde 6yaşında dev bir çınar, demokrasi mücadelesinde 6yaşında bir gençtir” diyen Düşünceli, dönem boyunca şube olarak gerçekleştirdikleri çalışmalardan bazılarını şöyle sıraladı:

  • Üyelerimizin mesleki gelişimine ve ara teknik eleman yetiştirmeye yönelik toplam 274 eğitim etkinliğinde 3.101 kişiye eğitim verdik.
  • Dönem içerisinde 1.103’ü Proje denetimi olmak üzere, değişik konularda toplam 46.429 adet kamusal denetim gerçekleştirdik.
  • Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina ve Endüstri Mühendisliği Bölümleri son sınıf öğrencilerine yönelik “Bitirme Projesi Yarışması” düzenledik.
  • Mesleğimizin, Meslektaşlarımızın ve Bursa Kentinin sorunlarına ilişkin birçok konuda yerel ve ulusal kanallarda onlarca TV programı ve 124 basın açıklaması ve basın bülteni yayınladık. Şube/temsilcilik haberlerimizin yazılı ve görsel basında yüzlerce kez yer alması ile yapılan kamuoyu bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirdik.

“Şubemiz, kamu adına yürüttüğü mesleki denetim ve meslek alanlarına yönelik düzenlediği etkinlikleri ile de kamuoyunda saygın bir konuma sahiptir. Bugün büyük ve güçlü bir konuma ulaşan Şubemiz, gücünü yalnızca örgütlü üyelerinin özverili çalışmalarından almaktadır” diyen Düşünceli konuşmasına şöyle devam etti:

Odamızın/Şubemizin bugünlere gelmesinde ve bu güçlü yapıya sahip olmasında, bu güne kadar emeği geçen, Odamızın/Şubemizin her kademesinde görev alan başta Oda, Şube ve Temsilcilik Başkanlarımız olmak üzere; yönetim kurulu, denetleme ve onur kurulu üyelerimize, komisyon üyelerimize, iş yeri temsilcilerimize, aidatlarını düzenli ödeyen tüm örgütlü üyelerimize ve tabi ki Oda /Şube / Temsilcilik çalışanlarımıza gönülden teşekkür ediyorum.

Bu uzun maratonda, aramızdan ayrılmış olan, yitirdiğimiz tüm değerlerimizi de bir kez daha saygı ve minnetle anıyorum.

Ülkemizde önemli gelişmelerin yaşandığı bir yılı daha geride bırakıyoruz.

Cumhuriyetimizin 96. yılını yaşadığımız bu dönemde, ülkemizde ve mesleğimizde önemli gelişmeler yaşanıyor. İçinde bulunduğumuz derin ekonomik kriz, meslek alanlarımızı doğrudan etkilemekte; emeğiyle geçinen mühendislerin hayatlarını zorlaştırmaktadır. Kamusal yatırımların ortadan kalkması, kamu çıkarlarının göz ardı edilerek rant hırsının bilim ve tekniğin önüne geçmesi, meslektaşlarımızın mesleki yetki ve sorumlulukları giderek geriletilmektedir.

İşsizlik, hayat pahalılığı, düşük ücretler, güvencesizlik, özlük hakları ve örgütlenme sorunları ülkemizde çalışan mühendislerin öncelikli sorunları olmaya devam etmektedir. İktidarın ekonomi politikaları, özelleştirme uygulamaları, sosyal devlet anlayışının terkedilmesi ve uluslararası sermaye çevrelerinin artan etkinlikleri nedeniyle meslektaşlarımızın ekonomik ve sosyal durumları giderek daha da kötüleşmektedir.

Kısaca sorunlu bir ülkede yaşıyoruz. Sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasal birçok alanda, içte ve dışta, ciddi sorunlar yaşanıyor. Bu sorunlar karşısında aciz kalan siyasi iktidar her geçen gün ülkemizi sonu belli olmayan bir karanlığa doğru sürüklüyor.

MMO, 65. yılında da; Meslek sorunlarının ülke sorunlarından ayrılmazlığı ilkesinden hareketle, emek ve demokrasi güçleriyle birlikte, bağımsızlık, eşitlik, demokrasi ve özgürlük mücadelesini sürdürmeye, siyasi iktidarın anti demokratik uygulamalarına karşı durmaya ve deşifre etmeye, her türlü saldırıya karşı dik durmaya devam etmektedir.

MMO, geçmişte olduğu gibi 65. yılında da; Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “yurtta barış, dünyada barış” anlayışıyla ülkemizde, bölgede ve dünyada savaşa karşı barışı, kin ve nefrete karşı halkların kardeşliğini, bir arada özgür, eşit yaşamı savunmaya, bağımsız Türkiye mücadelesini büyütmeye devam etmektedir.

MMO, 65. Yılında da;

Demokrasi, insan hakları, barıştan yana, ülke ve toplum yararı gözeten ve yurtsever bir çerçevede çözümler öneren bir yaklaşımla çalışmalarını sürdürmeye,

Ülke, toplum, meslek ve meslektaş çıkarlarından yana bir meslek kuruluşu olarak, bütün birikimlerini ülkemizin gelişmesi, bağımsızlığı, sanayileşmesi, çağdaşlaşması, kalkınması, hakça bölüşüm, barış ve demokratikleşmeden yana bir çalışma anlayışı içerisinde seferber etmeye,

Ülkemize sahip çıkmaya, eşit, özgür, demokratik bir Türkiye’de bir arada yaşamı, toplumsal refahı ve huzuru savunmaya, temel hak ve özgürlüklere sahip çıkmaya ve mücadele etmeye kararlıdır.

Bizler, “Kentin sakini değil, sahibi olma” ve “Bizim sorunlarımız ülke sorunlarından ayrılamaz parçasıdır” anlayışı ile; ülke, kent ve demokrasi mücadelesinde yerimizi aldık, almaya devam edeceğiz.

Tüm saldırı ve hedef göstermelere rağmen dün olduğu gibi bugün de, kamu ve toplum yararı için çabalamaya, ülkemize, halkımıza, mesleğimize ve meslektaşlarımıza sahip çıkmaya, aklın ve bilimin ışığında gerçekleri haykırmaya devam edeceğiz.”

BEDRİ TEKİN – TMMOB MMO SAYMAN ÜYESİ

Geceye katılan MMO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Bedri Tekin de konuşma yaptı. “TMMOB’ye bağlı Odalarımız mesleği, mesleki gereklilikleri, meslek onurunu ve itibarını korumakla sorumludur ve bunlar yasamızla da verilmiş görevlerdir. Fakat ne yazık ki etkinlik alanlarımız, Oda/Üye ilişkisi, mesleki denetim ve kamu tüzel kişiliği yapımız bugün saldırı altındadır. Odalarımız ve TMMOB, Anayasa ve kuruluş yasamıza aykırı olarak, kamusal mesleki sürecin dışına itilmeye çalışılmaktadır” ifadelerini kıllanan Tekin, konuşmasına şöyle devam etti:

Geçmişte ülkemizin kalkınma ve sanayileşmesinin asli gücü olan mühendisler olarak bugün sanayisizleşme sürecinin, özelleştirmelerin, kamu kaynak ve varlıklarının talanının, fason-taşeron üretimin, güvencesiz çalışma koşullarının, eğitimdeki nitelik aşınmasının ve işsizliğin getirdiği olumsuz sonuçlarla karşı karşıyayız. Bedeli çalışanlara, emeğiyle geçinenlere, emeklilere ödetilmek istenen siyasi ve ekonomik politikalarla karşı karşıyayız.

Birçok tarihsel kazanımı olan Cumhuriyetin 97. yılına böylesi bir ortamda girdik. Oldukça karanlık bir dönemde yaşadığımızı hepimiz biliyor ve bu gerçekliği her gün hissediyoruz.

Bu koşullarda ülkemizi, kamu kaynak ve varlıklarını, örgütlülüğümüzü ve meslek alanlarımızı korumak ve geleceğe taşımak için mücadele ve dayanışma gerekliliği ilk hareket noktamız olmalıdır. Her düzeyde eşitlikçi, özgürlükçü, demokratik, laik, bilimin, aydınlanmanın, planlama-sanayileşme-kalkınma-istihdam bütünlüğünün, kamu-toplum yararının, ülkede, bölgede, dünyada barış politikasının esas alındığı bir Türkiye özlemimiz ve bu yönde mücadelemiz kararlılıkla sürecektir.

Sanayisizleşmeye, rant politikalarına, kamu idari yapısındaki otoriter ve laikliği dışlayan dönüşümlere karşı çıkmaya; kamu mülkiyeti, kamu işletmeciliği, kamusal hizmet, kamusal denetim ve TMMOB’nin özerk, demokratik yapısının korunmasından yana tutumumuzu devam ettirmeye kararlı olduğumuzu, Oda Yönetim Kurulumuz adına belirtmek istiyorum.

Aranızda geride bıraktığımız 65 yıllık tarihe tanıklık eden, yaşam güçlükleri içinde işinden, ailesinden zaman ayırarak Odamızı bugüne taşıyanlar ve meslekte 25. yıl, 40. yıl, 50. yıl onurluğunu alacaklar var. Bütün büyüklerimizi ve meslektaşlarımızı emeklerinden dolayı yürekten kutluyor, alkışlıyorum.

Bu anlamlı gece dolayısıyla daha güçlü bir Oda, daha güçlü bir TMMOB ve üreten, sanayileşen, hakça bölüşen, barış, huzur ve refah içindeki bir Türkiye yürüyüşümüzde hepimize başarılar diliyor, saygılar, sevgiler sunuyorum.”

Konuşmaların ardından, meslekte 50, 40 ve 25 yılını dolduran makina ve endüstri mühendislerinin onur plaketleri sunuldu.

KANİ BAŞER – FİKRİ DÜŞÜNCELİ

Ayrıca, MMO Bursa Şube’sinin en deneyimli mühendisleri adına, meslekte 58. yılını dolduran Kani Başer’e de onur plaketi MMO Bursa Şube Yönetim Kurulu Başkanı Fikri Düşünceli tarafından sunuldu.

MMO’nun 65. Kuruluş Yıldönümü gecesine, Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Bedri Tekin, CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, CHP Bursa Milletvekilleri Lale Karabıyık, Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Remzi Çınar, Yıldırım Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Polat, BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener, Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir, Bursa Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Akın Burak Etemoğlu, Bursa Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Erdal Emel, Bursa Uludağ Üniversitesi Orhangazi Yeniköy Asil Çelik Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Fatih Karpat, Akademik Odaların başkan ve yöneticileri ile emek ve meslek örgütlerinin temsilcilerinden çok sayıda isim katıldı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.