TMMOB ZMO BURSA ŞUBE BŞKANI DOÇ.DR. ERKAN YASLIOĞLU OLDU

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi 15. Dönem Olağan Genel Kurul Toplantısı 21 Aralık 2019 Cumartesi günü saat 10.00‘da BAOB (Bursa Akademik Odalar Birliği) Yerleşkesi Oditoryum Salonunda, Yönetim Kurulu ve Delege seçimimizi 22 Aralık 2019 Pazar saat 09.00-17.00 saatleri arasında TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Bursa Şubesinde gerçekleşti.

Seçimi tek aday grubu olan Çağdaş Tarımcılar kazandı. 

Kongre sonrası Do. Dr. Erkan Yaslıoğlu yaptığı konuşmada şunları söyledi; ”

Sözlerime varlık nedenimiz olan, ıspanak örneğinde olduğu gibi bünyesinde yaşanan sorunların çocuğundan yaşlısına toplumun tüm bireylerini etkilediği tarım sektörünün geldiği durumu özetleyerek başlamak istiyorum. Tarımsal üretimin önemi ve geleceği;

         1. Hızla artan ülke ve dünya nüfusuna,

         2. Daha az işgücü ile (sanayiye kayan işgücünden dolayı),

         3. Sabit alanlarda (tarım alanlarının genişlemesi son sınırlarına ulaştığı için),

         4. Her gün daha bol ve kaliteli beslenme, barınma ve giyim için ürün yetiştirme zorunluluğu ile açıklanabilir.

Toplam nüfus içinde tarımsal nüfus 1950’de % 75’ken, özellikle 1980’li yıllardan sonra hızla azalarak kent nüfusuna dönüştü. TÜİK 2018 yılı verilerine göre 82.003.882 kişi olan ülke nüfusunun 75.666.497’i kentlerde sadece 6.337.385’i köylerde yaşamaktadır.

2002 yılında 2.588.666 olan ÇKS sistemine kayıtlı çiftçi sayısı 2.132.491’e alan da 164.960.378 da’dan 148.702.081 da’a inmiştir. 2000’li yılların başında 27 milyon hektar civarında olan ekim alanları 2018’de 23 milyon hektara gerilemiştir.

DOÇ. DR. ERKAN YASLIOĞLU – ZMO BURSA ŞUBE BAŞKANI

Tarım ürünleri dış ticaretinde 2018 yılında 3.726.000 $ dış ticaret açığı oluştu. 2014-2018 yılları arasındaki 5 yıllık periyotta ihracatımızın ithalatı karşılama oranı % 68,2 olarak gerçekleşti. Türkiye 2019’un ilk 10 aylık döneminde 6 milyon 750 bin ton ekmeklik ve 902 milyon ton makarnalık olmak üzere toplamda 7 milyon 652 bin ton buğday ithalatı yaptı. Bu tarihi rekor, üretimin azalmasından kaynaklandı. Üretim azalmasında en büyük etken girdi fiyatlarının yüksekliği ve ürün fiyatlarının düşüklüğüne bağlı olarak yaşanan üretim alanlarındaki daralmadır. 2001 yılında 93.500.000 da olan buğday ekim alanları 2018 yılında %21,93 azalarak 72.992.000 da’a gerilemiştir.

2017 yılında 6.7 milyon ton olan gübre tüketimi 2018’de 5.3 milyon tona geriledi.

Artan girdi fiyatları karşısında çaresiz kalan üreticiler arazisine gübre uygulamamakta, asırlık zeytin ağaçlarını keserek kivi üretimine yönelmekte, meyveden zarar eden kimi üreticiler de 15-20 yıllık ağaçlarını keserek tarla tarımına dönmektedir. Girdileri her yıl artan üreticilerin yetiştirdikleri kimi ürünlerin fiyatları ise 10 yıldır neredeyse yerinde saymaktadır. Gelinen noktada radikal önlemler alınmadan, tarım arazileri sağlıklı ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulmadan günü kurtarmaya yönelik destekleme politikalarıyla bu sorunun çözümü olası değildir. Çiftçilerin örgütlü bir yapıda bir araya gelerek ürünlerini değerlendirmeleri sağlanmalı, örgütlü çiftçilere örgüt eliyle daha fazla destek verilecek bir modelle kooperatifler özendirilmelidir. 

Geçtiğimiz 2 yıllık süreçte, her zaman olduğu gibi büyük bir gayretle ve meslek onuruna yaraşır bir biçimde çalışmalarımıza devam ettik.  Meslektaşlarımızdan, Odamızdan ve TMMOB örgütlüğünden aldığımız güçle; halkımız, mesleğimiz ve meslektaşlarımız yararına, emekten ve üreticimizden yana tarım politikalarının oluşturulması, yerel ve ulusal ölçekte uygulamaya geçirilmesi amacıyla yoğun emek ve çaba harcadık. Tarımla ilgili gündemdeki soğan, patates fiyatları, tanzim satış çadırları, şeker fabrikalarının özelleştirilmesi, Tarımda Milli Birlik projesi gibi konulara ilişkin gerek yazılı, gerekse de görsel medyada bilimsel ve teknik doğruları kamuoyuyla paylaştık. “Şeker Fabrikalarının Özelleştirilmesi ve CARGILL”, “Ülkemizde Tarım Politikaları ve Tarımın Geleceği” konulu panellere konuşmacı olarak katılıp, ülkemiz tarımının, üreticisinin ve mesleğimizin yararına olan görüş ve önerilerimizi paylaştık.

Mesleki hak ve yetkilerimizin korunması, mesleğimizin geliştirilmesi, tarım topraklarımızın, doğamızın ve çevremizin korunması adına TMMOB’a bağlı diğer meslek odaları, akademik odalar ve sivil toplum örgütleriyle birlikte Mustafakemalpaşa’da, Yenişehir’de, İznik’te, Büyükorhan’da, İnegazi’de yani sözün özü mücadele edilmesi gereken her yerde bulunduk ve hukuki mücadeleler de dâhil her türlü gayreti gösterdik. Bu süreçte yoğun emek harcayan, katkı koyan, yönetim kurulu üyelerimize, oda çalışanlarımıza ve gereksinim duyduğumuz güç ve desteği her zaman bize sunan siz kıymetli meslektaşlarımıza teşekkür ederim.

ZMO Bursa Şubesi Yönetimi’nde görev aldığımız süre içerisinde başarı çıtasını her zaman yukarıya taşıdık. Tüm meslektaşlarımızı meslek paydasında birleştirerek üyelerimiz arasındaki dayanışma, sevgi ve saygı bağlarını güçlendirdik. Mesleki dayanışmanın yanında mesleki eğitim ve gelişime de önem verdik.

Düzenlediğimiz Biyosidal Ürün Uygulayıcı Personel Eğitimleri sayısını 50’den 68’e çıkardık. Bilirkişilik Eğitimleri, Meyvecilikte Budama, Aşılama ve Terbiye Sistemleri ile üyelerimizin önerileri doğrultusunda Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliğinde Yem Rasyonu Hazırlama, Hassas Tarım Teknikleri, Bitki Koruma Ürünlerinin İçeriği, Yapısı ve Formülasyon Tipleri, Etki Mekanizmalarına Göre Pestisitlerin Sınıflandırılması, Tarımsal Savaş Makinalarında Yeni Teknolojiler, Hayvan Beslemede Yeni Yaklaşımlar  konularında 2 yılda toplam 604 meslektaşımıza mesleki eğitimler ve kurslar verdik. 

Bursa’da gıda güvenilirliği konusunun tarladan sofraya kapsamlı olarak ele alındığı “Bursa’da Gıda Güvenilirliği” konulu foruma Şubemiz de paydaş olarak katkı koydu ve tarihe not düşen bu çalışma kitap haline getirilerek basımı gerçekleştirildi.

Üyelerimiz arasındaki bilgi ve deneyim aktarımını kolaylaştırmak adına ilk defa bu dönem «Mesleki Etkileşim Toplantıları» adıyla toplantılar düzenledik.

Her zaman mesleğini ve meslektaşını önceleyen, üye odaklı yönetim anlayışının meyvelerini son 2 yılda üye sayımızı 1926’ya yükselterek aldık. 

Mesleğimizin ve örgütlülüğümüzün yarınları, geleceğimizin garantisi olarak gördüğümüz ZMO Genç Bursa üyesi öğrencilerimize her zaman olduğu gibi bu dönemde de her türlü desteği verdik. Başarılı bir biçimde düzenledikleri 9. Ulusal Tarım Öğrenci Kongresi başta olmak üzere yüklendikleri tüm görevleri başarıyla yerine getirerek kendilerine olan inancımızı boşa çıkarmayan ZMO Genç Bursa üyelerine huzurlarınızda sonsuz teşekkürler ediyorum.

Odamızın kamuoyunda ve meslektaşlarımız arasında saygınlığını, etkinliğini artırmak; Oda’mızın ve Şubemizin sürekli olarak büyümesini ve gelişmesini sağlamak amacıyla ortak akılla özgürce alınan kararlarla,  özverili, tavizsiz ve kararlı bir biçimde faaliyetlerimizi yürüttük, çalıştık, çaba gösterdik

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi; dün olduğu gibi bugün de, Atatürk İlke ve Devrimlerinin ışığında, her türlü siyasi anlayışın üzerinde, bilimsel ve teknik doğruları kamuoyu ile paylaşan, ülkemiz tarımının ve meslektaşlarımızın geleceğini düşünen, emekten, meslektaşlarımızdan ve köylümüzden yana tarım politikalarının, çağdaş, sosyal, laik hukuk devleti anlayışının, demokrasinin, kardeşliğin, barışın savunucusu olmuş ve olmaya da devam edecektir.

Yürüttüğümüz faaliyetlerde yanımızda olan bizlere destek veren başta değerli meslektaşlarımıza, Üniversitemize, Fakültemize ve öğretim üyelerine, Kamu kurum ve kuruluşlarımıza, TMMOB’ne bağlı meslek odalarımıza, Akademik Odalarımıza, Ziraat Odalarına, Sivil toplum örgütlerine kısacası Ziraat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi dostlarına bir kez daha teşekkür eder, saygılarımı sunarım. Üyelerimizi ötekileştirmeden, ayırmadan, bağımsız,  dürüst, açık ve adil bir yönetim anlayışıyla emekten, üreticiden, mesleğimiz ve meslektaşlarımızdan yana bir tavırla doğamız, çevremiz ve doğal varlıklarımızın korunması için akademik odalar, üniversiteler, kurum ve kuruluşlar, sivil toplum örgütleri, yerel yönetimler, firmalar, bayiler ve çiftçilerimiz ile işbirliği içerisinde hiçbir zaman şikayet etmeden, üşenmeden, yakın uzak demeden yönetim olarak her zaman en iyisini yapmaya çalışmanın huzuru içinde emeği geçen herkese yürekten teşekkür eder, saygılar sunarım. “

Yapılan seçim sonrası ZMO Bursa yönetimi şöyle oluştu:

1-Erkan Yaslıoğlu

2-Fevzi Çakmak

3-Murat Alkan

4-Serkan Durmuş

5-Derya Ak

6-Hasan Kayın

7-İsmet Ateş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.