Özer Matlı: “Firmalarımıza yol gösterici olacağız”

Avrupa Ticaret Borsaları Birliği’nin Türkiye’deki ilk ve tek üyesi olan Bursa Ticaret
Borsası, Türk ve Avrupa özel sektörleri arasındaki karşılıklı anlayışı ve iş birliğini
güçlendirmeyi amaçlayan TOBB Türkiye-AB İş Dünyası Diyaloğu Projesi (TEBD)
kapsamında, ‘Pandemi Sürecinde Avrupa Pazarına İhracatta Yeni Stratejilerin
Oluşturulmasında Yeni İş Model ve Teknikleri’ konulu ‘Bursa KOBİ Çalıştayı’ düzenledi.
Korona virüs tedbirleri kapsamında video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen çalıştaya,
Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, Meclis Başkan Yardımcısı Gökhan
Onur, Meclis Üyesi Erdinç Bayrakçı, TOBB Bursa Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı ve
Kadın Girişimciler Kurulu Doğu Marmara Bölge Temsilcisi Sevgi Saygın, TOBB Bursa Genç
Girişimciler Kurulu Başkanı ve Genç Girişimciler Kurulu Doğu Marmara Bölge Temsilcisi
İbrahim Özmen, Bursa TB Genel Sekreteri Fehmi Yıldız, TEBD Proje Direktörü Oya
Ersöz, Dış Ticaret Danışmanı ve Eğitmeni Akademisyen Mutlu Yılmaz ile Bursa Ticaret
Borsası üyesi KOBİ`ler katıldı.

“KOBİ’lerimizin büyümesine katkı sağlamak istiyoruz”
Çalıştayın açılışında konuşan Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) Yönetim Kurulu Başkanı
ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, pandemi
nedeniyle fiziki ortamdan online platforma taşınan organizasyonlarla, KOBİ’lere ve
ihracatçı firmalara yol gösterici olmayı hedeflediklerini söyledi. Özer Matlı, “Bursa,
Avrupa Birliği ülkeleri ile sıkı ilişkileri olan, ticaret hacmi oldukça yüksek bir şehrimiz.
Öyle ki bugün Bursa’da faaliyet gösteren firmaların büyük bölümü Avrupa Birliği’yle
entegre olmuş durumda. Dolayısıyla Bursa Ticaret Borsası olarak bu tür etkinlikleri çok
önemsediğimiz gibi KOBİ’lerimizin büyümelerine ve ihracat potansiyellerinin artmasına

da daha fazla katkı sağlamak istiyoruz” diye konuştu. Başkan Matlı, başta Bursa iş dünyası
olmak üzere kent ekonomisine fayda sağlayacak, artı değer katacak tüm çalışmalara Bursa
Ticaret Borsası’nın desteğinin dün olduğu gibi bundan sonra da artarak devam edeceğini
kaydetti.

“Proje ile asıl hedef Avrupa Birliği ile iş birliğini güçlendirmek”
Etkinliğe katılan Eurochambers (Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği) TEBD Proje
Direktörü Oya Ersöz, Türkiye-AB İş Dünyası Diyaloğu (TEBD) Projesi hakkında sunum
yaptı. Katılımcılara önemli bilgiler veren Ersöz, 2001 yılından bu yana devam eden proje
ile nihai hedeflerinin, Türkiye’deki ticaret odaları ve borsaları ile Avrupa Birliği’nde
bulunan mali kuruluşlar arasındaki karşılıklı anlayışı ve iş birliğini güçlendirerek, AB ile
Türk iş dünyasının entegrasyonunu sağlamak olduğunu söyledi. KOBİ Çalıştayına yönelik
de değerlendirmelerde bulunan Oya Ersöz, projenin gelişmesine yönelik katkısı ve iş
birliğinden dolayı Bursa Ticaret Borsası yönetimine teşekkür etti.

“İhracatçımız, Gümrük Birliği’nden kaynaklı rekabet engeliyle karşı karşıya”
Dış Ticaret Danışmanı ve Eğitmeni, Akademisyen Mutlu Yılmaz ise Avrupa Birliği
ülkelerine ihracatta Gümrük Birliği’nden kaynaklı sıkıntılar, pandemi süreciyle ihracatta
izlenecek farklı stratejiler ve yeni iş modelleri ile alternatif pazarlama teknikleri
konusunda katılımcılara bilgilendirmelerde bulundu. Türkiye’nin bilinenin aksine Gümrük
Birliği anlaşmasına üye ülkeler arasında yer almadığını, 95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı
kapsamı içerisinde karşılıklı anlaşmanın söz konusu olduğunu ifade eden Yılmaz,
“Gümrük Birliği Türkiye için birçok avantajı beraberinde getirirken, Avrupa’nın üçüncü
ülkelere uyguladığı Ortak Gümrük Tarifesi ve Serbest Ticaret Anlaşmaları ise bugün
ülkemiz için ciddi sorun teşkil etmektedir. Özellikle Serbest Ticaret Anlaşmaları, diğer AB
ülkeleriyle maalesef eş güdümlü olarak gitmemektedir. Bununla birlikte, bazı ürünlere
uygulanan kotalar, transit geçişlerde alınan ücretler, ihracatçılarımız ve KOBİ’lerimiz için
ek yük oluşturmasının yanında, rekabet gücünü de olumsuz yönde etkiliyor” dedi.

“E-ticaret KOBİ’ler için büyük fırsat”
İhracat rakamları üzerinden örnekler vererek, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin Türkiye’nin
ihracatında önemli bir yere sahip olduğunu söyleyen Mutlu Yılmaz, “Tıpkı 2008 krizinde
olduğu gibi pandemi sürecindeki ihracat rakamlarına bakıldığında da daralmanın ve yaşanan
sıkıntıların, AB kaynaklı olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla burada yapılması gereken temel
nokta, ihracat pazarlarımızı çeşitlendirmektir. Tabi küresel salgın yeni iş modellerinin
oluşmasına neden oldu. Pandemi sürecinde iş yapış şekilleri e-ticarete evrildi. Bundan sonraki
süreçte ürün çeşitliliği ve tüketici tarafından bulunabilir olmak çok daha önemli bir hale geldi”
dedi. E-ticaretin KOBİ’ler için çok büyük bir fırsat olduğunun altını çizen Yılmaz, ihracatta
doğru bir analizle hedef pazarların çok iyi belirlenmesi ve bu pazarlara yönelik devlet
teşviklerinden mutlak suretle yararlanılması gerektiğini ifade etti. Dış Ticaret Danışmanı ve

Eğitmeni, Akademisyen Mutlu Yılmaz, programın sonunda çalıştaya katılan iş dünyası
temsilcileri ve KOBİ’lerin sorularını da yanıtladı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.