SARIBAL: BURSA’DA NE KADAR TARIM ARAZİSİ İMARA AÇILDI?

İznik’te İmara Açılan Tarım Arazisi TBMM Gündeminde

Bursa’nın İznik ilçesinde, tarım arazisi statüsünde olan Derbent’teki 944 ada ve 817 parseldeki 15 dönümlük arazi, Nazım İmar Planı değiştirilerek “Kırsal Turizm Amaçlı” ve “Yol alanı” olarak yapılaşmaya açıldı. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, CHP’li üyelerin itirazına rağmen Bursa Büyükşehir Belediye Meclisinde kabul edilen imar değişikliği kararını Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşındı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un cevaplandırılması talebiyle TBMM’ye soru önergesi veren Sarıbal, tarım arazilerinin yasal olarak korunması gerektiğini hatırlatarak “Bursa İznik’teki 15 dönümlük tarım arazisinin imara açılmasının gerekçesi nedir? Bursa Büyükşehir Belediyesi Meclisinde kabul edilen karara göre ‘Kırsal Turizm Amaçlı’ olarak tarım arazisinin imara açılması uygun görülmüş. Bu alanda ne tür ‘Kırsal Turizm’ uygulaması yapılacaktır?” diye sordu.

Bursa’da bugüne kadar imara açılan tarım arazilerinin ne kadar olduğunun cevabını da arayan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal’ın TBMM Başkanlığına verdiği soru önergesi şöyle:

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat KURUM tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını, Anayasanın 98. ve İçtüzüğün 96. maddeleri gereğince arz ederim. 20.12.2019

Orhan SARIBAL

Bursa Milletvekili

Bilindiği gibi, tarım arazileri ve meralar yasal olarak korunmaktadır. 6537 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile tarım arazileri ve meraların amacı dışında kullanımı yasaklanmaktadır.

Bu yasaya rağmen tarım arazilerinin ve meraların imara açılması ülkemizin en çok tartışılan konularından biridir. Sık sık çıkarılan imar aflarıyla tarım arazilerinin ve meraların talan edilmesinin yolunun açıldığı bilinmektedir.

Bunun son örneği Bursa’da yaşandı. Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin onayı ile İznik Derbent’te 944 ada ve 817 parseldeki 15 dönümlük tarım arazisi, “Kırsal Turizm Amaçlı” ve “Yol alanı” olarak ayrılmasına ilişkin 1/5 bin ölçekli Nazım İmar Planı’nda değişiklik yapılarak askıya çıkarıldı.

Bu bilgiler ışığında;

1-      Bursa İznik’teki 15 dönümlük tarım arazisinin imara açılmasının gerekçesi nedir? Bursa Büyükşehir Belediyesi Meclisinde kabul edilen karara göre ‘Kırsal Turizm Amaçlı’ olarak tarım arazisinin imara açılması uygun görülmüş. Bu alanda ne tür ‘Kırsal Turizm’ uygulaması yapılacaktır?

2-      Bursa’da son 5 yılda tarım arazisi statüsünde olan alanların ne kadarının statüsü değiştirilmiştir? Bahsi geçen arazilerin ne kadarında inşaat yapılmıştır? Bu inşaatları kim ya da kimler yapmıştır?

3-      Bursa’da son 5 yılda, statüsü tarım arazisi olmasına rağmen inşaat yapılmış ne kadar arazi bulunmaktadır? Bu inşaatlar nelerdir? Bunlarla ilgili kaç tane af başvurusu yapılmıştır?

4-      Yine aynı dönemde statüsü değiştirilen tarım arazilerinde hangi ürünler yetiştirilmekteydi? Bahsi geçen ürünlerin ne kadarı ihracat ürünleri sınıfı içinde yer almaktadır? Bunların arasında Türkiye’nin ithal ettiği ürünler bulunmakta mıdır?

5-      Bursa İznik’teki tarım arazisi de dahil olmak üzere amacı dışına çıkarılan, imara açılan tarım arazilerinin korunması için ne gibi önlemler alınmaktadır? Bu arazilerin imara açılması kararlarını iptal etmeyi düşünüyor musunuz?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.