“Sessiz yaşadım, kim beni nereden bilecektir…”

Eğitim-Bir-Sen Bursa 1 No’lu Şube Başkanı Ramazan Acar, İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'u
84. Ölüm yıl dönümünde rahmet ve minnetle yâd etti.

İstiklal Marşı’nın şairi Mehmet Akif Ersoy’u, ölüm yıl dönümünde unutmayan Başkan Ramazan
Acar “Büyük ruhlar, kendi bedenine sığmaz, milletinin sinesinde yaşar; kişilikleriyle adeta pusula
gibidir, toplumların yönünü belirler. Mehmet Akif bu anlamda örnek, öncü bir şahsiyettir. Üstün
ahlakı, ahde vefası, vatanseverliği ve diğerkâmlığıyla sadece yaşadığı dönemde değil, sonraki
nesillere de ilham veren ideal bir model, kıymeti bilinmesi gereken bir değerdir." dedi.

İstiklal ve istikbal mücadelesi dönemlerinde bağımsızlık fikrini İslam coğrafyasına taşıyan
Mehmet Akif’in, Müslüman kalplerinin bir ve beraber atması için çaba gösterdiğini belirten Acar,
“;O, şiir, hitabet, vaaz ve fikirleriyle millî ruh, tasavvur, ideal ve kimliğin yeniden inşasını
sağlayan sembol bir şahsiyettir. Mehmet Akif, nazmımızın terkip kudretini son noktasına yüksek
düzeyli bir estetikle çıkaran bir deyiş üstadı olarak yüzyılımızın en büyük şairlerinden, Türkçe’nin
en büyük ediplerinden biridir. Bu hüviyetiyle bıraktığı Safahat, sadece şiir değeri ile değil,
tefekkür yönüyle de büyük bir eserdir. Safahat, baştan sona onun kendi dil, tasavvur ve tefekkür
potasında mezcettiği milletimizin his, anlam, maneviyat dünyasını, ahlak, inanç ve ilkelerini nokta
nokta dokuduğu bir eserdir.”ifadelerini kullandı.

Mehmet Akif’in; imanıyla, yaşadığı hayatla, Anadolu’nun asırlık ıstırabını nefsinde hisseden
ruhuyla; zulme, küfre karşı zaman zaman zapt edemediği isyanıyla, Millî Mücadele’nin örnek
kahramanlarından olduğunu söyleyen Acar, "Bu yüzdendir ki O, Millî Mücadele’nin marşını
destansı bir şekilde yazmakta güçlük çekmemiştir. Hatta denebilir ki, İstiklal Marşı’nı ancak
kederi ve kaderi benliğinde buluşturan bir şahsiyet yazabilir, yani ancak Mehmet Akifler
yazabilir.” dedi.

Muazzam bir kalabalık ellerinde bayraklarla cami avlusunu ve Edirnekapı Mezarlığı’na kadar her
yeri hıncahınç dolduran Asım’ın Nesli Akif’i bağrına bastı, İstiklal Şairi’ni baş tacı edip
omuzlarında taşıyan gençliğin, esasen onun inancını, ideallerini taşıdığını söyleyen Acar, "Tıpkı
Mehmet Akif’in yaşadığı dönemdeki gibi, emperyalist kışkırtmalarla etnik, coğrafi ve mezhebi
farklılıkların düşmanlığa dönüştürülüp ümmet coğrafyasının işgal edildiği ve edilmek istendiği
günümüzde de tarihî müktesebatımız, bağımsızlığımız, topyekûn bir yeniden kurtuluş savaşımız
için Akifleri, özellikle de millî mutabakat metni olan İstiklal Marşımızın mezcettiği değerleri
yaşanılır kılmak hepimizin en önemli vazifesidir. Bu bağlamda, 2021’in TBMM tarafından
“İstiklal Marşı Yılı” olarak kararlaştırılması çok isabetli olmuştur.

Eğitim-Bir-Sen olarak, millî kimliğimize, ümmet bilincine büyük katkıları olmuş Millî Şairimiz
Mehmet Akif Ersoy’u, sadece anmakla yetinmeyecek, onu anlamaya ve anlatmaya devam edecek;
Asım’ın Nesli’ne layık gençler yetiştirmek için var gücümüzle çalışacağız. Mehmet Akif Ersoy’u,
bir defa daha rahmet ve minnetle yâd ediyoruz. " diyerek sözlerini sonlandırdı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.