ŞİRİN RODOPLU ŞİMŞEK: ÜYE VARSA ODA VAR

ETKİN MİMARLIK HAREKETİ, YÖNETİME TALİP OLDUĞUNU AÇIKLADI

Etkin Mimarlık Hareketi, düzenledikleri basın toplantısıyla, Mimarlar Odası Bursa Şubesi’nde 11-12 Ocak tarihlerinde yapılacak seçimli olağan genel kurul öncesi, yönetime talip olduklarını açıkladı.

Mimarlar Odası Bursa Şubesi’ndeki basın toplantısında konuşan Etkin Mimarlık Hareketi Sözcüsü Şirin Rodoplu Şimşek, “Etkin Mimarlık Hareketi olarak Mimarlar Odası Bursa Şubesi’nin 11-12 Ocak’ta yapılacak seçimli Genel Kurulu’nda belirlenecek 18. dönem yönetim kurulu için adayız” dedi.

ŞİRİN RODOPLU ŞİMŞEK – ETKİN MİMARLIK HAREKETİ SÖZCÜSÜ

Şirin Rodoplu Şimşek’in okuduğu metnin tam hali aşağıdaki gibidir.

“Etkin Mimarlık Hareketi, yaşanabilir kentler, kamusal fayda ve doğru meslek politikası üretebilmek için geçmişte meslek odası içerisinde de görev almış tecrübeli ve aynı zamanda ‘benim de Odam için elimi taşın altına koyma vaktidir’ diyen mimarlardan oluşan bir yan yana geliştir.

Özellikle son dönemlerde ülke gündemiyle de paralel olarak mimarlık meslek ortamında ciddi değişiklikler meydana gelmiş ve bu değişiklikler mesleğimizi olumsuz anlamda etkilemiştir.

Her geçen gün daralan meslek alanımızda, sayıları çığ gibi büyüyen, niteliği tartışılır mimarlık okulları ve beraberinde gelen çoğunlukla iş bulamayan veya farklı sektörlerde çalışmak zorunda kalan mezunlar, açlık sınırında ücret alan binlerce çalışan, kamu kurumlarında yanlış muamele gören kamu personeli meslektaşlarımız ve bir yandan haksız rekabet şartlarıyla mücadele ederken, bir yandan da finansal ve hukuksal sorunlarla uğraşan serbest çalışan mimarlar olarak çok da iyi günler geçirmediğimiz ortadadır.

Merkezi düzeyde söylenen siyasi söylemler meslek hak arayışının önüne geçmiş ve  Mimarlar Odası’nın siyasi bir örgütlenme gibi algılanmasına neden olmuş, hatta pek çok üyeyi Oda’sından soğutmuştur.

İşsizlik, kadro sıkıntısı, nitelikli şartların eksikliği, iş sürekliliği gibi gündemlere yoğunlaşan meslektaşlarımız uzunca bir süredir Oda’sından ne beklediğini dahi unutmuş durumdadır.

Biz Etkin Mimarlık Hareketi olarak artık mimarların Oda’sıyla etkileşime geçip bütünleşme vaktinin geldiğini düşünüyoruz. Mimarlar Odası’nın hiçbir üyeyi diğerinden ayırmadan, mimarların en iyi koşullarda çalışmasını sağlayan, mesleğimizi hak ettiği saygınlığa kavuşturmak için gerekli çabayı gösteren ve doğru uygulamalarla sürdürülebilir sağlıklı kent oluşumuna katkı sağlayan bir kurum olması gerektiğini savunuyoruz. Önceliklerimizi ve yol haritamızı kendimizin de içinde bulunduğu olumsuz mimarlık ortamını nasıl daha iyi hale getirebiliriz, dolayısıyla ‘nasıl bir Oda olmalı ve üyelerini nasıl bir araya getirip ortak fayda için güç birliği yapmalı’ sorusu üzerinden oluşturduk. Buna göre;

*Mimarlar Odası, Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyetin temel değerleri doğrultusundaki kurum yapısından sapmadan, kent yağmalarına, İmar yolsuzluklarına karşı durmalı ve tarihsel mirasın korunmasına taviz vermeden destek olmalıdır. Üye sorunlarına odaklanmalı ve tüm gücünü etkin bir işleyiş oluşturmak adına kullanmalıdır.

*Kentsel uygulamalardaki yanlışlar dile getirilirken kurum ve kuruluşlardan uzaklaşılmadan ya da karşı cepheymiş algısı oluşturmadan onlarla etkili iletişim yoluna geçilmeli, kurumlara yeterli teknik ve akademik katkı sağlanmalıdır.

*Birçok üye açısından sadece maddi devamlılığa indirgenmiş üyelik anlayışı değiştirilmeli, üye sorunlarına eğilerek ‘Üye varsa Oda var’ olgusunun oluşması için mücadele edilmelidir.

*Serbest çalışan, ücretli ve kamu çalışanı meslektaşlarımızın sorunlarının tespitinde ve çözümünde çalışma grupları oluşturulmalı, gruplardan çıkan sonuçların uygulanması için gerekli adımlar atılmalıdır.

*Üye menfaatleri doğrultusunda gerek Merkez Yönetim gerekse iktidar sahipleriyle temasta olunmalı ve tüm diyalog süreci şeffaf bir şekilde üyeyle paylaşılmalıdır.

*Merkez Yönetim ve temsilciliklerle etkili iletişimin kesintisiz olarak devamı sağlanmalıdır.

*Mimarlık yarışmalarının üzerine eğilmeli, gerek kamuda gerekse özel sektörde teşvik edici ortamın oluşması için çalışma yürütülmelidir.

*Oda’da işlerliğini kaybetmiş ve/veya üyenin talep ettiği tüm komite ve komisyonların etkin bir biçimde çalıştırılması ve sürekliliğe kavuşması sağlanmalıdır.

*Üyelerin eksikliğini ve yetersizliğini hissettiği tüm konularda gerekli eğitimler düzenlenmeli ve özellikle mimarlık öğrencilerinin bu eğitimlerden yararlanması sağlanmalıdır.

*Şehrimizde yer alan Üniversitelerle ve özellikle Mimarlık Bölümleri’ yle gerek mesleki gerekse kamusal fayda adına işbirliği ve etkileşim arttırılmalıdır.

*Akademik Odalar Birliği içindeki tüm Meslek Odaları’yla etkinlikler ve ihtiyaçlar doğrultusunda ortak çalışma grupları oluşturulmalı ve bu çalışmaların etkin bir şekilde yürütülmesi sağlanmalıdır.

Etkin Mimarlık Hareketi, hiçbir siyasi oluşuma yaslanmadan tamamen mimarca kaygılarla oluşmuş ve bu kaygıları giderecek çözümler üretmek isteyen bir gruptur. Eksiklikler üzerinden ortaya konulan bu öneriler için gerekli tüm iletişim yollarını kullanacak ve üye menfaati için ilgili kurumlarla işbirliği yapmaktan imtina etmeyecektir. Her üyeye eşit yaklaşacak ve katılımcı bir anlayışla daha saygın bir meslek ortamı için ‘etkin’ bir mücadele yürütecektir.

Bilgilerinize sunuyor, tüm meslektaşlarımızı 11 Ocak’ta yapılacak Genel Kurul’a katılmaya ve 12 Ocak’ta yapılacak olan seçimlerde hareketimizi desteklemeye davet ediyoruz.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.