Vali Yakup Canbolat ‘ın 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü Mesajı

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nca İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin kabulünün
72. yıl dönümü olan bu gün; insanların cinsiyet, ırk, renk, din, dil, yaş, tabiyet, düşünce farkı, ulusal
veya toplumsal köken fark etmeksizin yalnız insan olmalarından dolayı eşit hak ve özgürlüklere
sahip olmaları gerekliliğine dayanan önemli bir gündür.

24 Ekim 1945’te kurulan Birleşmiş Milletler Örgütü’nün öncelikli amacı dünyada barışı ve
güvenliği sağlamaktı. 10 Aralık 1948 tarihinde Birleşmiş Milletler Örgütü 30 maddeden oluşan
“İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’ni kabul ve ilan etti. Bu beyanname insana değer veren,
özgürlük, eşitlik tanıyan duyurudur. Bildiri; insan haklarını tanımlamasını ve bu tanıma uyan insan
haklarını hiçbir tereddüde meydan vermeden uygulanmasını amaçlar.
10 Aralık 1948 tarihinde İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni ilk imzalayan ülkeler
arasında yer alan Türkiye, tarih boyunca farklı kültürlere, farklı dinlere kucak açarak dünyada barış
kültürüne önemli katkılarda bulunmuştur.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının ikinci maddesi, “Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru,
millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı,
başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk devletidir”
şeklindedir. Bu hükmün Türkiye Cumhuriyeti’nin değiştirilemeyecek nitelikleri arasında sayılması
ve anayasamız ile güvence altına alınması, insan hakları kavramının taşıdığı önem ve önceliği ifade
etmektedir.

Demokratik ve hukuk devleti anlayışının ön planda olduğu bütün devletlerde olduğu gibi
ülkemizde de, bireyin güvenliği ve insan haklarına büyük önem verilmektedir. Devletimiz, ayırım
gözetmeksizin tüm vatandaşlarına eşit haklar sunmakta, dünya vatandaşlarına ise yardım eli
uzatmaktadır.

İnsan hak ve özgürlüklerinin sağlanmasında, kamudan hizmet sektörüne, tüm kurum ve
kuruluşlar ile kişilerin gösterecekleri duyarlılık, ortak bilinç oluşturulmasında büyük önem arz
etmektedir.

Bu duygu ve düşüncelerle, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’nü kutluyor, bu anlamlı
günün tüm insanlığa barış, huzur ve adalet getirmesini temenni ediyorum.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.